O HCRS-u

Hrvatski centar za radničku solidarnost udruga je koja okuplja sve one koji su zainteresirani za radnička i socijalna pitanja.


Stanje u radničkom pokretu vrlo je zabrinjavajuće. Posljednja iskustva s terena dokumentirana u brojnim člancima Radničkog portala te razne informacije koje su dobivali aktivisti okupljeni oko portala o stanju među radnicima pokazali su da dobar dio radnika nema gotovo nikakvu stvarnu pomoć u trenucima kad im je ona najpotrebnija. Tako ih dio sindikata (govorimo o poduzećima u kojima sindikati djeluju) pogrešno usmjerava u odnosu prema direktorima tih poduzeća, odnosno uvjerava ih da su im direktori socijalni partneri i da im treba vjerovati na riječ. Zaista, dio sindikata svoju politiku temelji na vrlo pomirljivoj strategiji u poziciji kad su radnici pod teškom paljbom na radnička prava.

Zbog svega navedenog potrebno je organizirati radničku mrežu pomoći preko koje bi radnici međusobno pružali pomoć, sindikalnu i pravnu, preko koje bi ostvarivali solidarnost i podršku. Ni na koji način HCRS ne smatra da treba zamijeniti sindikat kojeg smatra osnovnom i bitnom radničkom organizacijom.

HCRS želi pomoći onim sindikatima koji se bore za radnička prava, između ostalog i tako da ih poveže s radnicima kojima treba sindikalna zaštita, a iz drugih razloga je nemaju. Također, želimo što više možemo popularizirati sindikalnu borbu i sindikate.

HCRS je sebi kao ciljeve postavio promicanje:

• temeljnih ljudskih prava, s naglaskom na radnička prava
• društvene solidarnosti i ekonomsko-socijalne jednakosti
• aktivizma, s naglaskom na sindikalni aktivizam
• sigurnosti i zaštite zdravlja na radu
• obrazovanja.

Pozivamo da nam se pridruže svi koji se žele boriti protiv nepravde u socijalnim pitanjima. Pozivamo da nam se pridruže svi oni koji žele pomoći radnicima kako bi ostvarili svoja prava koja im pripadaju, kako bi dobili svoje neisplaćene plaće, kako bi se izborili za bolje radne uvjete i kako bi ostvarili sigurniji radni odnos.